Hlavičkové papíry

Hlavičkové papíry, faktury, ceníky, formuláře, bloky, smlouvy, atd.

  • hlavičkové papíry tiskneme ofsetem na běžný xerografický papír nebo na přímopropisovací papíry
  • možnost odlišení jednotlivých kopií ve složce barvou papíru
  • možnost slepení papírů do bloku v požadovaném pořadí
Ofsetový tisk papír: 80g xerografický A4 přímé barvy
1 barva 2 barvy 3 barvy 4 barvy
500 ks 1,40 Kč 1,80 Kč 2,20 Kč 6,20 Kč
1000 ks 1,00 Kč 1,40 Kč 1,80 Kč 1,60 Kč
2000 ks 0,70 Kč 1,00 Kč 1,30 Kč 1,45 Kč
5000 ks 0,50 Kč 0,65 Kč 0,75 Kč 0,80 Kč
10000 ks 0,30 Kč 0,45 Kč 0,55 Kč 0,60 Kč

  • ceny jsou bez grafické přípravy

hlavpapir01

hlavpapir03

hlavpapir02

hlavpapir04

hlavpapir07